5.9.06

"Devizeeuroosamdesetpet"

Danas u blizini Bajlonove pijace, a verujem i na drugim pijacnim i ostalim prometnim narodskim mestima u gradu.

0 komentara: